Zapisz się do newslettera i zgarnij kupon 5% na zakupy!

Jak efektywnie zarządzać miejskim drewnem odpadowym - nowe podejście w gospodarce zasobami drzewnymi

Dodane przez Megan Offner, New York Heartwoods

Jak efektywnie zarządzać miejskim drewnem odpadowym - nowe podejście w gospodarce zasobami drzewnymi
New York Heartwoods (NYH) began in 2010, with the help of Dave and Steve Washburn, Hugh Herrera, myself, and a Wood-Mizer LT40 Hydraulic portable sawmill. Our plan to manage and harvest trees ourselves was scratched when we realized how many were falling over, dying and being removed by arborists. Multiple severe storms and several invasive insect epidemics have led to unprecedented challenges to our forests and communities while budgets of municipalities and landowners are stretched with the reoccurring removals of downed or dying trees. Landfills across the country are struggling to keep up with the amount of wood waste that is being generated and at the same time, people need jobs and communities are evolving to become more resilient. By processing urban wood, we participate in creating solutions: reducing wood disposal expenses, redirecting material from our waste stream, decreasing greenhouse gas emissions, fueling the demand for local wood products, and growing an exciting new economy. Community relationships are the key to both supply and demand. Due to annual weather events like Hurricanes Irene and Sandy along with the arrival of pests such as the Emerald Ash Borer (EAB), we have access to more logs than we are equipped to process. Harvesting logs ourselves is labor intensive and therefore, in most cases, cost-prohibitive at our scale. By working with tree services we can have waste logs delivered for free or, at most, for the cost of gas and the driver’s time. Beyond the tree services that provide logs and clients to buy wood, are landowners, institutions, land trusts, the Department of Transportation, utility companies, municipal land managers and local officials. We have found the latter is an especially fruitful connection as they control what the contracted arborist does with city trees. As most towns and cities are burdened with increasing costs for citywide services, decreasing revenues, rising landfill costs, and decreasing landfill space, redirecting logs creates waste management solutions and reduces storm clean up expenses, which can generate wood for park benches, picnic tables, fencing, flooring and cabinets for city buildings. The ability to ameliorate local issues while creating valuable lumber may lead to municipal contracts and resources that will support both log supply and the demand for products. Portable band sawmills have a great advantage over large circular sawmills when working with urban trees. Their ability to travel to sites can eliminate logistical challenges and expenses of transporting or disposing of logs. For example, after Hurricane Sandy landfills were at full capacity so many cities and towns across New York State designated parking lots for the staging of logs. Local sawyers were invited to come mill what they wanted for free, and even still, it took months for many of those piles to diminish. The possibility of hitting metal, common in urban trees, is too expensive a risk for commercial circular sawmills. Metal can dull blades and slow down band saw production, but since the narrow band blades are inexpensive and easy to sharpen, that value can be recouped with proper marketing of the tree’s story and the wood’s character. Urban trees generally have lower branches and contain metal or other foreign objects, creating dramatic knots, colors, and grain. These unique characteristics, along with the tree’s history, are desirable to artisans, fabricators, interior designers and architects for the creation of furniture, flooring and other custom products. Documenting the tree’s story and providing pictures of its transformation into finished products adds value by making it more meaningful to the buyer. Every industry uses wood in some capacity, which leads to a multitude of niche market possibilities. By reaching out to my previous networks to see how I could create solutions to their problems, I was able to build most of my business on personal contacts and word-of-mouth. As my access to urban markets is one of NYH’s strengths, I am increasingly brokering wood for other local sawyers with a similar ethos. I see that in the same way that marketing and distribution hubs are being created to assist the success of small farmers, and local wood being the next “local food”, there is needed support for the growing number of independent sawyers. The Illinois Urban Wood Utilization team and Urbanwood in Michigan are two wonderful non-profit models of networks that facilitate the wood use chain from arborists, sawyers, woodworkers, distributors to buyers. As our population grows, so does the amount of urban land in the United States. According to the Journal of Forestry, by 2050 the amount of urbanized areas is projected to increase from 3.1% in 2000 to 8.1%, a total of 392,400 km, which is larger than the state of Montana. With this, the production and sale of urban wood will also grow, and there will be more integration into municipal management systems. For now, innovation is happening on the ground- one mill at a time. Connect with New York Heartwoods on Facebook or visit www.newyorkheartwoods.com. About the Author: Megan Offner co-founded New York Heartwoods, a woman-owned social enterprise LLC in Warwick, NY in 2010. Her mission is to regenerate forest vitality and local economies by building systems and relationships that maximize the value of "waste" trees.

 

New York Heartwoods to przedsiębiorstwo zarządzane przez kobietę, działające na terenie Warwick w stanie Nowy Jork. To przedsiębiorstwo miejskie zostało powołane do życia w 2010 roku, w celu przeprowadzenia rewitalizacji okolicznych lasów, a następnie wykorzystania odpadów drzewnych w racjonalny sposób. Jedną ze współzałożycielek była Megan Offner, będąca obecnie siłą napędową projektu i promotorem rozwoju nowej niszy rynkowej, czyli gospodarki zasobami drewna miejskiego.

 

Logs from Hurricane SandyLogs from Hurricane Sandy

 

Przedsiębiorstwo miejskie New York Heartwoods (NYH) rozpoczęło działalność w 2010 roku, wraz z nabyciem przewoźnego traka taśmowego Wood-Mizer LT40 Hydraulic. Opracowaliśmy plan zarządzania i korzystania z zasobów drzewnych w odpowiedzialny sposób, w momencie gdy uświadomiliśmy sobie ile tak naprawdę kłód marnuje się.

 

Tree service removing a treeTree service removing a tree
Log trailer transporting an urban treeLog trailer transporting an urban tree

 

- Silne burze oraz plaga szkodników to zjawiska, które nasilają się w ostatnich latach, stawiając przed nami nowe wyzwania, takie jak znalezienie sposobu sprawnego usuwania zalegających kłód z podmiejskich lasów i racjonalnego wykorzystania uszkodzonego lub chorego materiału drzewnego. Wysypiska śmieci i zakłady utylizacji odpadów coraz częściej odmawiają przyjmowania odpadów drzewnych, ponieważ są przepełnione, z kolei społeczeństwo potrzebuje nowych miejsc pracy.

Nasze przedsiębiorstwo stara się wykorzystywać pojawiające się możliwości, więc poprzez przerób odpadowego drewna miejskiego przyczyniamy się do:

• zmniejszenia kosztów utylizacji drewna,
• wykorzystania drewna odpadowego w praktyczny sposób,
• obniżenia emisji gazów cieplarnianych,
• wzrostu popytu na wyroby z lokalnego drewna,
• rozwoju nowej, obiecującej gałęzi gospodarki.

 

Urban locust logs staged for the portable sawmillUrban locust logs staged for the portable sawmill
Wood-Mizer portable sawmill sawing urban timberWood-Mizer portable sawmill sawing urban timber

 

Współpraca na szczeblu lokalnym kluczem do wzrostu popytu i podaży

- Nasilające się niekorzystne zjawiska pogodowe oraz choroby drzew wywołane częstymi plagami szkodników oznaczają dla nas dostawy drewna w ilościach, które są trudne do przerobienia. Przecieranie go we własnym zakresie byłoby zbyt pracochłonne i w zasadzie nieopłacalne w przypadku naszej działalności. Postanowiliśmy więc nawiązać współpracę z tartakami przewoźnymi, które są w stanie przecierać dla nas kłody efektywnie, oszczędnie i w dużych ilościach, a przede wszystkim we wskazanym przez nas miejscu.

- Oprócz firm świadczących usługi przewoźnego przecierania drewna nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Dróg i Komunikacji, właścicielami gospodarstw rolnych, zakładami utylizacji odpadów, zarządcami okolicznych terenów leśnych oraz urzędnikami miejskimi. Ścisła współpraca z samorządem jest dla nas bardzo ważna, gdyż to właśnie urzędnicy decydują o pracach arborystów, dbających o wygląd wielu okolicznych obszarów zieleni. Obecnie miasta i gminy dążą do ograniczenia wydatków na pielęgnację terenów zielonych oraz wywóz i utylizację odpadów drzewnych, ponieważ wysypiska i zakłady recyklingu są przepełnione i niechętnie przyjmują niechciane drewno. Nasze przedsiębiorstwo poniekąd “ratuje” kłody, które trafiłyby na śmietnik, i przekształca je w użyteczne i pełnowartościowe produkty, np. ławki i stoliki parkowe, ogrodzenia, panele podłogowe, meble, a nawet budynki dla miasta. Taka działalność przynosi jeszcze jedną korzyść – pozwala na znaczne obniżenie kosztów porządkowania lasów i parków po burzach i wichurach. Wykorzystanie okolicznego drewna odpadowego do produkcji cennego materiału do budowy to też szansa na rozwój gospodarki danego regionu.

 

Megan Offner of New York HeartwoodsMegan Offner of New York Heartwoods

 

Przewoźne traki taśmowe wygrywają z ciężkimi trakami tarczowymi w rywalizacji o zlecenia na przecieranie drewna miejskiego


Mobilność to najważniejsza cecha lekkich traków taśmowych, gdyż dzięki niej kłody mogą być przerabiane w wybranym miejscu, co eliminuje wyzwania logistyczne i pozwala na dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Po katastrofie wywołanej przez huragan Sandy zakłady utylizacji odpadów nie były w stanie przyjąć tak dużej ilości zniszczonego drewna, więc władze wielu miast w stanie Nowy Jork postanowiły składować je na wyznaczonych parkingach miejskich. Do współpracy zaproszono miejscowych tartaczników, którzy mogli przyjechać na miejsce, przetrzeć wybrane kłody i zabrać materiał nieodpłatnie. Lecz nawet decydując się na taki krok, potrzebowano wielu miesięcy na pozbycie się ogromnych stert drewna. Przecierając kłody pozyskane z obszarów miejskich, należy wziąć pod uwagę ryzyko uszkodzenia piły o metalowe pozostałości, co znacznie komplikuje pracę operatorów traków tarczowych. Kawałek metalu może stępić albo wręcz uszkodzić drogą i masywną piłę tarczową, lecz gdy trak wykorzystuje brzeszczoty wąskotaśmowe, problem ten znika, ponieważ są one niedrogie i łatwe w regeneracji. Wartością dodaną drewna pozyskanego w ten sposób może być możliwość przybliżenia nabywcom historii materiału, z którego wyprodukowano dany produkt.

 

Megan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmillMegan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmill

 

Wraz ze wzrostem zaludnienia zwiększa się powierzchnia terenów zurbanizowanych. Według prognozy, opracowanej przez magazyn Journal of Forestry, tylko w Stanach Zjednoczonych do 2050 roku powierzchnia terenów miejskich zwiększy się z 3,1% (dane z 2000 roku) do 8,1%, co oznacza wzrost o 392,400 km kwadratowych. To powierzchnia Montany, czwartego pod względem wielkości stanu w USA! Rosnące zaludnienie i urbanizacja postępująca w szybkim tempie będą miały bezpośredni wpływ na sprzedaż i produkcję drewna miejskiego, a to z kolei wymusi opracowanie sprawnych mechanizmów odzysku odpadów drzewnych i wykorzystania ich do realizacji praktycznych projektów miejskich.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.newyorkheartwoods.com.

 

***